אגפנתוס איליין (בוטניקה)

עלים סרגליים. תפרחת כדורית גדולה על עמוד פריחה גבוה.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: