אזוביון משונן פלאומנס בלו

עלווה ארומטית מאד.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

בעלי חיים:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ: