אכימנס

למיכלים ולגינה מוצלת.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

רגישויות:

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: