אכסקום עדין

בבית ליד חלון או בחוץ בעציץ בצל.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: