אלו ורה

מוהל העלים משמש לריפוי כוויות. מתאים למסלעות.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ: