אלת הבוטנה (פיסטוק)

צבעי שלכת יפים. דו ביתי. באין עץ זכרי, מופרה ע”י אלות בטבע.

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

השקיה:

עמידויות:

,