אנטרולוביום עגול פרי

עץ גדול ורחב נוף, נשיר. מוצא: מרכז אמריקה. גובה 15-25 מ’, קוטר נוף 12-18 מ’. עלים גדולים מנוצים פעמיים בדומה לצאלון. פריחה באביב לא משמעותית. פרי תרמיל עגול ושטוח. חסכן במים. השקיה מסודרת עד להתבססות. מהיר מאד. רגישות בינונית לקור.

מידע נוסף