אקורוס דגני

מתאים ליד בריכת מים ולערוגה לחה. פריחה לא משמעותית.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

רגישויות:

עמידויות: