אקליפה משוישת

פריחה לא משמעותית. מתאים כמוקד צבע, רקע לצמחים אחרים, במקום יחסית מוגן.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

נשירות:

צבעי פריחה: