אראוקריה רמה

אור: זקוק להרבה אור. מים: בקיץ לפחות פעמיים בשבוע, בחורף אחת לשבוע. צמח חסון. ניתן לגידול בבית ובגינה.

מידע נוסף