ארז הלבנון

עץ גדול, מחטני, ירוק עד. מוצא: לבנון, צפון סוריה וטורקיה. גובה כבוגר 12-18 מ’. קוטר נוף: 8-12 מ’. נוף פירמידלי. קצב צימוח איטי מאד. השקיה מסודרת עד להתבססות ובהמשך מספר השקיות בקיץ. עמיד לתנאי אקלים קשים. מתאים להר ולהר הגבוה.

מידע נוסף