בראניה לבנה ננסית

פריחה לא משמעותית. מתאים לגיוון עלווה בערוגה ולמיכלים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

עמידויות:

,

נשירות: