ברוש מצוי אופקי

מוצא אירופה הדרומית. ירוק עד. נוף פירמידלי. גובה כ- 15 מ’. קוטר נוף 4-5 מ’. צימוח מהיר. השקיה מועטה. עמיד בקור וביובש.

מידע נוסף