ברלריה זוחלת

מתאים לכיסוי שטח. קיטומים תכופים מעודדים צימוח צפוף.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

רגישויות:

צבעי פריחה:

,

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: