בשמת השולטן

נהנה מדישון, ניקוז טוב והשקיה מרובה. לכיסוי שטח מוצל ומנוקז, מתאים במיוחד למיכלים

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ:

,

supplier

3.9