בת אביב דלילה (רוספוליה בת אביב)

מתאים למרפסת מוארת, לערוגת צל, ולמיכל. מושך צופיות.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

עמידויות:

,

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

, ,