גודטיה

קיטום הצמח מעודד הסתעפות.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

בעלי חיים:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ:

,