גלפימיה מכחילה

מתאים כבודד או במקבץ.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

עמידויות:

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

גודל עציץ: