גפן אוטום בלק

פרי שחור עם חרצנים.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר-אוקטובר