גפן אוטום רויאל

פרי שחור מאורך ללא חרצנים.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר-אוקטובר