גפן ג-1

פרי ירוק בהיר מאורך ללא חרצנים. העלים למאכל.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות: