גפן זיני

פרי ירוק עם חרצנים.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר-דצמבר