גפן חברוני

זן מקומי. פרי ירוק עם חרצנים.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות: