גפן 125

פרי ירוק בהיר, מאורך ללא חרצנים. העלים למאכל.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות: