גפן 86

פרי שחור ללא חרצנים.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות: