דבוקית מעוצה דרומונד

מתאים לכיסוי שטח ולחזית ערוגה, לפני שיחים גבוהים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

בעלי חיים:

,

נשירות:

צבעי פריחה:

,

חודשי פריחה:

, ,