דליה

מתאים לערוגה פורחת, למיכלים ולקטיף. הסרת פרחים נבולים מאריכה את הפריחה.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

עמידויות:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,