דרדר יפה

פורח באביב ובתחילת הקיץ.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

עמידויות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,