הבה נאה

למסלעות, כבודד וכגובל קטן. מתאים בעיקר לאזור ההר.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

השקיה:

בעלי חיים:

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,