הורטנסיה (הידרנגיאה מצויה)

גובה: כ- 60-80 ס”מ. רוחב כ- 50 ס”מ פריחה בורוד, לבן וא כחול באביב. תפרחת גדולות בצורת סוכך. מתאים במיוחד במיכלים בגינה, בפטיו או מרפסת. דישון חומצי.

מידע נוסף