היביסקוס טלייתי “סתריה”

מתאים כשיח בודד או עץ קטן.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

רגישויות:

נשירות:

צבעי פריחה:

,

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

ספק:

, ,