המיגרפיס

משמש לגיוון עלווה בערוגה, במסלעה ובמיכלים. פריחה לא משמעותית.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

עמידויות:

צבעי פריחה:

גודל עציץ: