ורבנה פרואנית

מתאים לכיסוי, למסלעות ולמיכלים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

עמידויות:

,

בעלי חיים:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

, ,

גודל עציץ: