זיף נוצה זנב שועל (וירדסנס)

השקיה רבה עד מועטה. מאריך ימים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

עמידויות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,