זית פיקואל

זית פיקואל

מידע נוסף

גובה:

נשירות:

חודשי פריחה:

הבשלה:

נובמבר-דצמבר