זמיה קוקוס

גובה: עד 1.50 מ’. אור: בית מואר, גינה בצל ובחצי צל. מים: השקיה מועטה. בחורף, מתחת ל 15 מעלות יש להפסיק להשקות. קצב צימוח איטי.

מידע נוסף