גפן חילוואני

פרי ירוק גדול ומאורך עם חרצנים, גדול ועסיסי.

מידע נוסף

חודשי פריחה:

צורת צימוח:

נשירות:

הבשלה:

ספטמבר-אוקטובר