חמציץ משולש סגול

מתאים למיכל או לכתם צבע בגינה. נכנס לתרדמה בחורף קר.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: