חרציתן מאפיר

מתאים לכיסוי שטח ולייצוב מדרון. עמיד גם בקו ראשון בחוף הים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

עמידויות:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: