כליל החורש בכותי

עץ קטן-בינוני, נשיר, בכותי פיסולי. גובה 6-8 מ’. קוטר 4-5 מ’. פריחה באביב המוקדם בורוד. חסכן במים. מומלץ להשקות בשנים הראשונות.

מידע נוסף