לוע ארי נמוך

מתאים למיכלים ולכיסוי שטח. הסרת פרחים נבולים וגבעולים יבשים מעודדת פריחה נוספת.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,