לימון יוריקה

חמיצות גבוהה. מומלץ להקפיד על שלמות גוש השורשים בזמן השתילה.

מידע נוסף

גובה:

קוטר:

השקיה:

נשירות:

הבשלה:

רב השנה

תנאי תאורה: