לימון פרסי

פירות קטנים הניתנים לייבוש, בעלי ארומה מיוחדת.

מידע נוסף

גובה:

קוטר:

השקיה:

נשירות:

תנאי תאורה: