לפופית ‘פינק פרוסט’ (תלת גוני)

מתאים למיכל, סלסלה תלויה, כיסוי שטח, משתפל מעבר לקיר או גדר.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

רגישויות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה: