מטרוסידרוס (ברזילי) הדור מגוון

מתאים לגדר חיה לא גזומה, כשיח בודד ולמיכלים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,