מילנבקיה סבוכה

לכיסוי שטח, למסלעות, למיכלים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

,

נשירות: