מלפיגיה גרגרית

פירות קישוטיים אדומים בסתיו. צימוח איטי.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

נשירות:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,