מרווה אפרים

למסלעות ולערוגות פורחות. יוצר ספיח.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

עמידויות:

, ,

צבעי פריחה:

,

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ: