מרווה מפושקת

למקומות קרירים בגינה. זקוק לדישון סדיר.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

רגישויות:

,

עמידויות:

צבעי פריחה:

,

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

supplier

4.5