נדנונית מכלוא – קוליאוס

לערוגות צל, לגיוון עלווה ולמיכלים. קיטום הפריחה מעודד צימוח נוסף של עלים.

מידע נוסף

צורת צימוח:

גובה:

מרווח שתילה:

תנאי תאורה:

השקיה:

צבעי פריחה:

חודשי פריחה:

,

גודל עציץ:

,